top of page
Keresés

Afrikai sertéspestis - tájékoztató sertéstartók számára

Az afrikai sertéspestisnek Magyarországon történt megállapításai, valamint az európai, kiemelten a szomszédos országok járványhelyzetének gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus átterjed a hazai állatsertés állományokra is.

Emiatt megkezdődött a sertéstartók összeírása, amely február végéig tart.

Az összeírás során nyilvántartásba vett sertések hatósági rendelkezésre történő leölése esetén az állatartónak állami kártalanítás jár, amennyiben az korábban már nyilvántartásba lett véve.

A PMKH Monori JH Élelmbizt. Állategészségügyi Osztály rendelete alapján ezúton tájékoztatjuk a minimális járványvédelmi követelményekről, háztáji sertéstartás kapcsán, amelyet az afrikai sertéspestis miatt fertőzött és a magas kockázatú területen kötelező betartani.

„Nyomonkövetések, nyilvántartások:

- Különösen Ellenőrzött Területen (továbbiakban: KET) belül minden választott (8 hét feletti) sertést egyedileg tartósan meg kell jelölni. Ez a hatályos jogszabályokon túlmutató intézkedés garantálhatja, hogy a legnagyobb veszélynek kitett sertésállományok esetében pontos nyomonkövetés valósulhasson meg. A jelölést állami költségen kell végrehajtani. A jelölt sertésekről felvett nyilvántartást az állattartónál, a járási hivatalnál, valamint a Helyi Járványvédelmi Központban (HJK) is meg kell őrizni.

- Állomány-nyilvántartást kell vezetni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: az adott naptári napon tartott sertések darabszámát, korcsoporti bontásban, állatmozgásra vonatkozó adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés stb.). Az állomány-nyilvántartást és az állatszállításokhoz kapcsolódó bizonyítványokat (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) szigorúan meg kell őrizni (minimum 3 évig).

- Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati területi felelős, böllér, rokon, ismerős stb.), akik a sertések közelébe mentek, vagy velük érintkezhetnek.


Járványvédelem:

- Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba.

- Az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell használni.

- A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe. Ezt dokumentálni (ki, mikor, miért) is kell.

- Járműforgalom: Bármilyen jármű csak kerék- és járműfertőtlenítés után mehet be a sertéstartó gazdasági udvarrészbe.

- Állategészségügyi kezeléseket a szolgáltató állatorvosnak az állomány-nyilvántartásban is fel kell vezetnie. (Állatorvosi vizsgálat, kezelés esetén az állatorvos nevének és a vizsgálat időpontjának feljegyzése).

- Karámban állandóan vagy időszakosan tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertéseket kétsoros kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. A kerítések egymástól való távolsága legalább 0,5 méter kell hogy legyen és úgy kell kialakítani, hogy a két sor között közrezárt terület rendszeres karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. Magassága legalább1 méterrel meg kell haladja a benntartott állatok magasságát. Zárt tartás esetén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen zártnak, erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra (minimum 0,5 méter) a karámtól, úgy, hogy a közrezárt terület rendszeres karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen.


Tartás, takarmányozás:

- Csak engedélyezett takarmány előállítótól származó, nyilvántartott takarmányfeldolgozótól vásárolt keveréktakarmány etethető. Saját termesztésű takarmány csak az előírt várakozási idők betartásával (lekaszált fű és gabona 30 nap, alomanyag 90 nap) használható fel. A takarmányozáshoz felhasznált keveréktakarmányok, alapanyagok beszerzésének, a saját előállítású takarmány alapanyagok betakarításának, várakozási idő betartásának dokumentálása az állattartó feladata. A nyilvántartás legalább 1 évig meg kell őriznie.

- Tilos az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetése!

- Fertőzött területen belül tilos a zöldtakarmánnyal történő etetés!

- Alomanyag beszerzési, betakarítási idejének, várakozási idő betartásának dokumentálása az állattartó kötelezettsége.

- Trágyakezelés: A mezőgazdasági földterületeken, csak a füllesztéssel ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A trágyázásra használt eszközöket, gépek használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az állattartó kötelezettsége!” További információval kapcsolatban látogasson el a Pilisi Állatorvosi Rendelőbe!Comments


bottom of page